THE 10th GRZEGORZ FITELBERG INTERNATIONAL COMPETITION FOR CONDUCTORS
ONE OF THE MOST IMPORTANT PERFORMANCE COMPETITIONS
X MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA
JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH KONKURSÓW WYKONAWCZYCH

2017
Honorary Patronage of Andrzej Duda the President of the Republic of Poland