Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice
+48 32 351 17 19 | info@fitelbergcompetition.com | +48 512 372 015