INSTRUKCJA REJESTRACJI KANDYDATAZamknij

1.Zarejestruj użytkownika w  systemie rejestracji kandydatów i następnie  zaloguj się na swoje konto.
2.Następnie przejdź do zakładki Dane osobowe  i uzupełnij twoje dane w odpowiednich polach formularza. Zatwierdź wprowadzone dane klawiszem.
3.Przejdź do zakładki Utwory i dokonaj deklaracji wyboru utworów w poszczególnych polach formularza. Uwaga! W polu wyboru utworów ii etapu grupy b należy wybrać  dwa utwory, w tym przynajmniej jeden utwór oznaczony gwiazdką. Zatwierdź wprowadzone dane klawiszem.
4.Przejdź do zakładki Załączniki i zamieść odpowiednie załączniki. Wypełnienie tej zakładki nie jest obowiązkowe. Komplet załączników wymaganych regulaminem i opisanych w  jego § 2 należy przesłać wraz z wydrukowanym i podpisanym formularzem pocztą tradycyjną na adres organizatora.
5.Jeżeli chcesz jeszcze uzupełnić dane, możesz powrócić do otwartego formularza i dokonać uzupełnień i zmian w poszególnych zakładkach.
6.Jeżeli ukończyłeś wpisywanie wszystkich danych i chcesz przesłać swoje zgłoszenie, wejdź do zakładki Podsumowanie i po wyświetleniu informacji o poprawności danych  naciśnij klawisz generuj pdf, a zatwierdź plik przyciskiem „wyślij zgłoszenie”
7.Wydrukuj formularz (plik pdf), podpisz czytelnie imieniem i nazwiskiem i wraz z obowiązkowymi załącznikami (patrz regulaminu § 2  x mkd) i prześlij tradycyjną pocztą na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego,
Sokolska 2, 40 -084 Katowice
z dopiskiem „ X MKD”

 

Możliwe jest dalsze nanoszenie zmian w danych osobowych oraz w liście wybranych utworów do ostatniego dnia regulaminowej rejestracji kandydatów, tj. do 31 maja 2017 roku włącznie. W celu naniesienia aktualizacji należy zalogować się na dotychczasowy login i hasło, wejść w zapisy dotychczasowego formularza, dokonać zmian i ponownie, zgodnie z zapisem pkt. 6 instrukcji, przesłać drogą elektroniczną i pocztową (uwaga! Decyduje data stempla pocztowego, nie przekraczająca terminu 31 maja 2017 włącznie).