The 10th Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors

Honorary Patronage

The project is covered patronage of

Organiser and Co-organisers

Konkurs zrzeszony w Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych

MEDIA PATRONS

STRATEGIC SPONSOR

SPONSORS

DONOR

PARTNERS

MEDIA MONITORING PATRON

AUTOMOTIVE PARTNER