X MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA

WARSZTATY IMAGINUJ TO SOBIE!

WARSZTATY IMAGINUJ TO SOBIE!

W ramach projektu Wokół X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga Melomania bez granic! zostało zrealizowane działanie pn. warsztaty Imaginuj to sobie! Wydarzenie to odbyło się dnia 6 października 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Działanie miało na celu rozwój umiejętności artystycznych poprzez połączenie świata muzyki, plastyki i techniki multimedialnej (poszukiwanie nowych form ekspresji artystycznej). Rezultatem warsztatów było stworzenie fabuły i tła animacyjnego do programu muzycznego (30 sekundowa animacja do uwertury Bajka Stanisława Moniuszki, dostępna tutaj

 

Streszczenie programu warsztatów

Warsztaty „Imaginuj to sobie!” trwały ok. 6 godzin(5 godz. 45 minut = 345 minut) i składały się z następujących części:

  • wprowadzenia (wykład dot. podstaw animacji – 45 minut);
  • brainstorming’u (tworzenie scenariusza animacji – 90 minut);
  • pracy operacyjnej/ artyzm w animacji (opracowanie warstwy plastycznej, podstaw kompozycji, plastyki obrazu w animacji  – 120 minut);
  • zakończenia, czyli pracy wykonawczej /narzędzia animacyjne (poznanie programów służących do tworzenia animacji – 90 minut);

 

Prowadzący warsztaty

dr hab.Katarzyna Kroczek-Wasińska

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnych, grafczka posługująca się zarówno warsztatem tradycyjnym jak i cyfrowym.

dr Iwona Pomianowska

Psycholog kognitywny, cineastka oraz projektantka „motion graphics” – absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi, oraz LUCA School of Art, campus Brussels.

dr hab.Kaja Renkas

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Obecnie wykładowca Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnych, grafczka, projektantka, twórczyni opraw grafcznych festiwali.