X MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA

W SPRAWIE PRZEBIEGU X MKD

W SPRAWIE PRZEBIEGU X MKD

Obecna Dyrekcja Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach,  w wyniku przeprowadzonej na wniosek zainteresowanej p. Katarzyny Waksmundzkiej, ponownej weryfikacji dokumentacji zgromadzonej w sprawie, przebiegu X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, oraz treści komunikatu Dyrektora Konkursu z dnia 22.11.2017, wskazującego że wyłączną odpowiedzialność za błędne zliczanie głosów jurorów podczas I etapu Konkursu, ponosi ówczesna sekretarz jury Pani Katarzyna Waksmundzka., stwierdza że wyżej wskazana nieprawidłowość w zliczaniu głosów, nie była wynikiem błędu sekretarza konkursu Pani Katarzyny Waksmundzkiej. 

Obecna Dyrekcja Filharmonii Śląskiej wyraża głębokie ubolewanie z powodu treści podanego do publicznej wiadomości, komunikatu Dyrektora Konkursu z dnia 22.11.2017 roku. zawierającego niewłaściwe sugestie pod adresem Pani Katarzyny Waksmundzkiej.”