X MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA

KONCERTY TOWARZYSZĄCE: KRZYSZTOF JAKOWICZ & ŚLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

KONCERTY TOWARZYSZĄCE: KRZYSZTOF JAKOWICZ & ŚLĄSKA ORKIESTRA KAMERALNA

Zbliża się X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Tradycyjnie zapraszamy na koncerty Konkursowi dedykowane. Najbliższe – w niedzielę 22 października w pszczyńskim Muzeum Zamkowym i w czwartek 9 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie. Pierwszy z nich jest festiwalową propozycją Wieczorów u Telemanna.
W obu wystąpi Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą Roberta Kabary oraz znakomity polski skrzypek Krzysztof Jakowicz. W programie obu – dwa przeboje.
Stawiające przed wykonawcami niemałe trudności techniczne i interpretacyjne Koncerty brandenburskie Johanna Sebastiana Bacha uważane są za jego największe osiągnięcie w muzyce orkiestrowej. Sześć koncertów zadedykowanych wielkiemu miłośnikowi talentu kompozytora, margrabiemu brandenburskiemu Christianowi Ludwikowi, to – jak uważa Nicholas Anderson – „antologia utworów o najbardziej błyskotliwym zróżnicowaniu instrumentów w historii muzyki. Nie ma dwóch koncertów rozpisanych na identyczny zestaw instrumentów, więc obserwujemy niespotykane zróżnicowanie kolorystyczne utworów”. Nawiązują one do dawniejszej formy muzyki instrumentalnej, tzw. concerto grosso, przeciwstawiającej całej orkiestrze (Grosso) mniejszy zespół (concertino). U Bacha wszakże nie jest to tylko dialog między całym zespołem a jego częścią. U niego różne grupy instrumentów są ze sobą w ścisłym związku, przenikają się nawzajem, rozdzielają i znów łączą. Dwuczęściowy (ogniowo środkowe Bach zastąpił dwoma akordami: a-moll i H-dur, tworzącymi tzw. zakończenie frygijskie) w zasadzie III Koncert brandenburski G-dur „to – jak pisze Stanisław Haraschin – jakby 3-chórowa symfonia koncertująca. Dialog między tutti a poszczególnymi chórami i wzajemne przenikanie się poszczególnych grup daje wspaniały efekt muzyczny”.
Jeden z najwybitniejszych kompozytorów baroku, wenecki „rudy ksiądz” (il prete Rosso) Antonio Vivaldi bodaj największy wkład wniósł w rozwój muzyki skrzypcowej, ogromnie przyczyniając się do rozwoju formy koncertu i techniki gry skrzypcowej. Europejska sławę i popularność swoich koncertów zawdzięczał prostocie i zwartości tematów, przejrzystości faktury oraz idealnemu zespoleniu śpiewnej włoskiej melodyki z pełną wigoru rytmiką i wzruszającą harmoniką. Ogromnie popularne Cztery pory roku (Le Quatro stagioni) op. 8 nr 1-4 to pierwsze cztery z dwunastu koncertów opublikowanych w zbiorze Walka harmonii z inwencją (Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione). Każdy z tych koncertów: Wiosna (La Primavera), Lato (L’Estate), Jesień (L’Autunno) i Zima (L’Inverno) poprzedzony jest sonetem bodaj samego Vivaldiego (choć O. Klauwell uważał, że program tym koncertów określały sonety Tassa i obrazy Rafaella).

Wiersze te okazały się świetnym pretekstem do wyeksponowania pierwiastka wirtuozowskiego koncertów. Z koncepcji muzycznej Czterech pór roku swój rodowód wywodzą późniejsze Pory dnia – kantata świecka G. Ph. Telemanna, oratorium Pory roku i symfoniczna trylogia Poranek – Południe – Wieczór J. Haydna, Symfonia pastoralna L. van Beethovena czy Symfonia fantastyczna H. Berlioza.

 

22 października 2017, niedziela g. 18
Muzeum Zamkowe, Pszczyna
Wieczory u Telemanna – koncert dedykowany X MKD
Koncerty dedykowany X MKD
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent 
Krzysztof Jakowicz – skrzypce 
Program: 
Johann Sebastian Bach – III Koncert brandenburski
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku

 

9 listopada 2017, czwartek g. 19
Chorzowskie Centrum Kultury, Chorzów g. 19
Koncerty dedykowany X MKD
Śląska Orkiestra Kameralna
Robert Kabara – dyrygent 
Krzysztof Jakowicz – skrzypce 
Program: 
Johann Sebastian Bach – III Koncert brandenburski
Antonio Vivaldi – Cztery pory roku

bilety:
parter 30 PLN
balkon 20 PLN

więcej informacji i sprzedaż biletów:
marek@chck.pl
tel. 32 247 39 58, 32 349 78 71/ 63