X MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA

Honorowy Patronat

Projekt objęty mecenatem

Organizator i Współorganizatorzy

Konkurs zrzeszony w Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych

PATRONAT MEDIALNY

SPONSOR STRATEGICZNY

SPONSORZY

DARCZYŃCA

PARTNERZY

PARTNER MONITORUJĄCY MEDIA

PARTNER MOTORYZACYJNY