X MIĘDZYNARODOWY KONKURS DYRYGENTÓW IM. GRZEGORZA FITELBERGA

KONKURS NA PLAKAT ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS NA PLAKAT ROZSTRZYGNIĘTY

I wszystko jasne. Pierwszą nagrodę zdobyła Marta Gabiga, drugą – Dagmara Cieślica, a trzecią – Aleksandra Mitoraj. Przed fantastycznym koncertem filharmoników śląskich – połączonych sił symfoników i naszych kameralistów – pod dyrekcją czarodzieja batuty Paula McCreesha ogłoszono wyniki zorganizowanego wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Zamkniętego Konkursu na Plakat Promujący przyszłoroczny X Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga. Jury w składzie: prof. Antoni Cygan (przewodniczący jury), prof. Marian Oslislo (zastępca przewodniczącego), prof. Mirosław Jacek Błaszczyk, Agnieszka Młynarczyk i Tomasz Olszewski oceniło 56 prac nadesłanych przez 39 autorów. Nagrody przyznano jednogłośnie po wnikliwej ocenie i dyskusji. Nie było to łatwe – zauważył przewodniczący jury, prof. Antoni Cygan, wręczając nagrody i podkreślając znaczenie międzyinstytucjonalnej współpracy różnych dziedzin sztuki przy okazji wielkich międzynarodowych wydarzeń artystycznych podejmowanych w regionie.
Poza dyplomami i nagrodami finansowymi laureatkom konkursu wręczono filharmoniczne upominki. Obecni na pokonkursowym wernisażu uczestnicy konkursu otrzymali wydany przez Filharmonię Śląską przed czterema laty album „Cała ta muzyka. Polski plakat muzyczny. 1899-2012” Krzysztofa Dydo. Pokonkursowa wystawa w Holu lustrzanym Filharmonii Śląskiej prezentuje nagrodzone i część nadesłanych na konkurs prac. Po zdygitalizowaniu wszystkie nadesłane przedstawimy na naszej stronie internetowej.
Zgodnie z regulaminem konkursu, kierownictwo Filharmonii i konkursu dyrygentów jako plakat X Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga wybrało pracę Dagmary Cieślicy. Jej główny motyw – postać triumfującego dyrygenta wykorzystana zostania w materiałach u drukach promocyjnych i informacyjnych. Sylwetkę dyrygenta z plakatu Marty Gabigi postanowiono zaś wykorzystać w konkursowych materiałach kierowanych do dzieci i młodzieży.

Nagrodzone prace

     I nagroda - Marta Gabiga                               II nagroda - Dagmara Cieślica                  III nagroda - Aleksandra Mitoraj