Thank you for applying!

Confirmation mail will be sent to the email address provided. Lists of candidates qualified to the 11th Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors shall be published on our website (https://fitelbergcompetition.com) on the 15th of August 2023.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Potwierdzenie zapisu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu. Lista kandydatów zakwalifikowanych do XI Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga zostanie opublikowana na naszej stronie (https://fitelbergcompetition.com) 1 września 2022 r.