Thank you for applying!

Confirmation mail will be sent to the email address provided. Lists of candidates qualified to Masterclass 2024 and reserve lists shall be published on our website (https://fitelbergcompetition.com) on the 3rd of June 2024.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Potwierdzenie zapisu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Masterclass 2023 oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na naszej stronie (https://fitelbergcompetition.com) 19 maja 2023 r.