Thank you for applying!

Confirmation mail will be sent to the email address provided. Lists of candidates qualified to Masterclass 2022 and reserve lists shall be published on our website (https://fitelbergcompetition.com) on the 1st of September 2022.

Dziękujemy za zgłoszenie!

Potwierdzenie zapisu zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Masterclass 2022 oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na naszej stronie (https://fitelbergcompetition.com) 1 września 2022 r.