Oświadczenie o ochronie danych osobowych

§ 1. Definicje

Filharmonia – Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury pod nr RIK F/4/99, Regon: 000279338.

Klient – osoba fizyczna dokonująca zakupu biletów lub rezerwacji do Filharmonii
lub korzystająca z pomieszczeń Filharmonii lub utrwalona na systemach monitorujących bezpieczeństwo lub korzystająca z innych usług np. bezpłatnej sieci internetowej lub utrwalona na materiałach audiowizualnych w trakcie uczestnictwa w wydarzeniach w filharmonii
lub odwiedzająca stronę internetową fitelbergcompetition.com.

§ 2. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych zgodnie z Art. 4 ust 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
jest Filharmonia. Klient ma prawo do skontaktowania się z inspektorem ds. Ochrony danych pod adresem: iod@filharmonia-slaska.eu lub pod adresem pocztowym Filharmonii z dopiskiem “inspektor ochrony danych”.

Dane osobowe Klientach przetwarzane są na podstawie:

 • Art. 6 ust 1 lit a. RODO, jeśli Klient wyrazi odrębną zgodę ( np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną tzw. Newsletter),
 • Art. 6 ust 1 lit b. RODO, jeśli Klient zawiera z Filharmonią umowę o realizację usługi np. zakupu biletów on-line lub rezerwuje miejsce na wydarzeniach w Filharmonii. Istnieje również możliwość oddzwonienia lub odpisania, jeśli Klient w związku
  z realizacją usługi udostępni swój numer telefonu, e-mail,
 • Art. 6 ust 1 lit c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego,
 • Art. 6 ust 1 lit f. RODO, w prawnie uzasadnionych interesach np. przechowania danych po koncertach przez określony czas w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia. Na tej podstawie Filharmonia Śląska może też przez określony czas zadzwonić do Klienta w celu zaproszenia na kolejne wydarzenia. Prawnie uzasadnionym interesem jest również zapis wizerunku Klienta dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia za pomocą monitoringu wizyjnego
  oraz przetwarzanie danych w systemach informatycznych w trakcie korzystania
  z bezpłatnej sieci bezprzewodowej. Prawnie uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie danych z tytułu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub działania marketingowe, w tym pozyskiwanie danych o ruchu w witrynie poprzez kody śledzące (np. Google Analytics, Facebook Pixel).

Utrwalenie i publikacja zdjęć lub materiałów audiowizualnych z koncertów lub innych wydarzeń w przestrzeni publicznej, w szczególności na stronie Filharmonii lub profilach społecznościowych, realizowana jest na podstawie Art. 81 Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych w związku z uczestnictwem Klienta w imprezie publicznej. Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej szczegółowo opisane jest w polityce prywatności.

Odbiorcami danych Klienta mogą być operatorzy płatności, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych oraz inne podmioty przetwarzające np. obsługa informatyczna, inne podmioty w zakresie bezpieczeństwa PPOŻ, ochrony zdrowia oraz ochrony osób i mienia jak również instytucje finansujące Filharmonię lub uprawnione do jej kontroli.

W przypadku kontaktu z Filharmonią poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, telefon, podane informacje (adres e-mail, nazwisko, imię i numer telefonu) będą przetwarzane w celu utrzymania kontaktu.

Dane, dla których ustał cel przetwarzania, są usuwane lub – jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania danych – ich przetwarzanie jest ograniczone.

W przypadku zakupów biletów on-line dane będą przechowywane około 5 lat obrachunkowych od daty wydarzenia, w celu jego rozliczenia oraz w zakresie koniecznym wynikającym
z przepisów dotyczących przechowywania dokumentacji księgowej. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są około 14 dni, dane w systemach informatycznych w związku
z korzystaniem z sieci bezprzewodowej do około 7 dni.

Klient ma następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych.
 • prawo cofnięcia wyrażonej zgody

Klient ma również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych. Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne
do realizacji usługi lub kontaktu. Filharmonia Śląska nie profiluje danych osobowych
w rozumieniu RODO.

§ 3. Informacja o plikach cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są
do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu. Pliki cookies zapisywane są
na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas pierwszego wejścia
na daną stronę internetową. Przy każdym kolejnym połączeniu się użytkownika z serwisem strona ma możliwość ustalenia, że użytkownik już w przeszłości korzystał z tej strony i może dopasować swoją treść do użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies
nie dają możliwości ustalenia i przechowywania danych osobowych użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies równoznaczne
jest z wyrażeniem zgody na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia z pomocą którego użytkownik korzysta ze strony. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także usunięcie lub zablokowanie takich plików.

W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją danej przeglądarki internetowej.

§ 4. Korzystanie z Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookie”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika,
które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach które zawarły odpowiednie porozumienie. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta
te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony.

Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki
do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem. w pobraniu i zainstalowaniu tutaj.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”.
W rezultacie adresy IP są przetwarzane skrócone, można wykluczyć powiązanie z osobą.
O ile dane zebrane o Tobie zostaną przypisane do osobistej referencji, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności
UE-USA. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Art. 6 (1) ust 1 lit. f RODO.

Informacje innych firm: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania na stronie, Polityka prywatności na stronie i Polityka prywatności na stronie.

Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzanej na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika. Możesz wyłączyć analizę swojego urządzenia na różnych urządzeniach na swoim koncie w sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe”.

§ 5. Social Media

Na naszych stronach znajdziecie Państwo linki do portali społecznościowych,
gdzie zamieszczane są informacje o naszej działalności. W chwili obecnej nie umieszczamy wtyczek typu Social Media w kodzie naszej strony.

Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji
i sprawnego działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub –dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).

Facebook Pixel to fragment kodu umieszczony w naszej witrynie. Facebook Pixel pozwala firmie Facebook na identyfikację osób odwiedzających nasze treści internetowe jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (zwanych „reklamami na portalu Facebook“). W związku
z tym korzystamy z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania naszych opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie naszymi usługami lub którzy mają pewne wspólne współczynniki (takie jak zainteresowania niektórymi tematami lub produktami określone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy portalowi Facebook (zwanym niestandardowymi odbiorcami). Funkcja Facebook Pixel pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszych usług po kliknięciu na reklamę na portalu Facebook (tzw. konwersja, pozwalająca określić, na których urządzeniach użytkownik wykonuje działanie), w celu stworzenia tzw. podobnych odbiorców lub statystycznych bliźniąt (tj. emitowania reklam grupom docelowym podobnym do istniejących klientów) oraz uzyskania wyczerpujących statystyk dotyczących wykorzystania witryny. W czasie wizyty użytkownika w naszej witrynie funkcja Facebook Pixel ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.
W ten sposób serwer Facebook jest powiadamiany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę,
a Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika portalu Facebook.

Facebook jest podmiotem certyfikowanym w ramach Umowy o tarczy prywatności i w związku z tym gwarantuje przestrzeganie europejskich przepisów dotyczących ochrony danych https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Dalsze informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez portal Facebook oraz praw i możliwości użytkownika w zakresie ochrony prywatności można znaleźć w polityce ochrony danych portalu Facebook pod adresem

https://www.facebook.com/about/privacy/update.

Konkretne informacje i szczegóły dotyczące funkcji Facebook Pixel i sposobu jej działania są dostępne w sekcji pomocy portalu Facebook pod adresem:

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Funkcję tę można wyłączyć na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Aby tego dokonać, należy zalogować się do portalu Facebook.

§ 6. Zamieszczanie filmów z YouTube

Na naszej stronie znajdziesz filmy, które są przechowywane na stronie i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej witryny. Wszystkie są zawarte w „rozszerzonym trybie prywatności”,
to znaczy że nie przesyłasz danych o Tobie jako użytkowniku YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz filmy, dane, o których mowa w paragrafie § 3, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

YouTube otrzymuje informacje o stronie z której nastąpiło wywołanie. Ponadto zostaną przekazane dane wymienione w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jesteś zalogowany, czy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio
do Twojego konta. Jeśli nie chcesz kojarzyć swojego profilu z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowania
i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej.
Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i musisz zostać przekierowany do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w jego Polityce prywatności. Więcej informacji o ustawieniach dotyczących praw i prywatności znajdziesz tutaj. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i przekazuje je na podstawie prawa „Tarcza Prywatności UE-USA”.

§ 7. Integracja Google Maps

Jeśli na stronie korzystamy z oferty Mapy Google. możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Odwiedzając serwis internetowy, Google otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp
do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto zostaną przekazane dane wymienione
w § 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika.
Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz być powiązany z Twoim profilem w Google, musisz się wylogować
przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania
i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania witryn
na miarę. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej.
Masz prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników i musisz to zrobić
w Google.

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania
przez dostawców innych wtyczek można znaleźć w ich politykach prywatności. Więcej informacji na temat swoich praw i ustawień prywatności znajdziesz tutaj. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i przekazuje je na podstawie przepisów „Tarcza Prywatności UE-USA”.