Organizator

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ul. Sokolska 2,
40-084 Katowice

filharmonia-slaska.eu