Nagrody

I nagroda

15 000 euro i Złota Batuta

II nagroda

12 000 euro i Srebrna Batuta

III nagroda

8 000 euro i Brązowa Batuta

Trzy równorzędne wyróżnienia

4 000 euro

 

Jury przyzna również nagrody fundowane przez instytucje, firmy i osoby prywatne, m.in. w formie koncertowych zaproszeń orkiestr polskich i zagranicznych.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Wyżej wymienione kwoty pieniężne zostaną pomniejszone o obowiązującą stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Jury Konkursu może większością 2/3 głosów, w oparciu o ostateczną punktację, zmienić układ nagród i wyróżnień, z zastrzeżeniem, że ogólna suma przeznaczona na nagrody i wyróżnienia nie ulegnie zwiększeniu.