KONFERENCJA PRASOWA | 14 października 2022

Pierwsza konferencja prasowa ogłaszająca XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga odbyła się 14 października 2022.

W konferencji udział wzięli:

  • Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego
  • Edyta Sytniewska – Naczelnik Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Katowice
  • Tadeusz Deszkiewicz – Doradca Prezydenta RP
  • dr Daniel Cichy – Dyrektor – Redaktor Naczelny PWM
  • Adam Wesołowski – Dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego
  • Daniel Oren – dyrygent, członek Jury
  • Piotr Czarnynoga – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Filharmonii Śląskiej