Program

Etap I

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B, po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z każdej grupy. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 30 minut. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A

G. Rossini – Uwertura do opery Sroka złodziejka (wyd. Luck’s Music Library)

C.M. Weber – Uwertura do opery Oberon

G. Verdi – Uwertura do opery Nabucco

S. Moniuszko – Uwertura fantastyczna Bajka

GRUPA B

W.A. Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (wyd. Bärenreiter)

W.A. Mozart – Symfonia C-dur Linzka KV 425 (wyd. Bärenreiter)

L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (wyd. Bärenreiter)

L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica

 

Etap II 

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B (w tym obowiązkowo kompozycję Karola Szymanowskiego albo Henryka Mikołaja Góreckiego), po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z każdej grupy. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 45 minut. W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A 

E. Elgar – Wariacje Enigma op. 36

A. Dvořák – IX Symfonia e-moll Z Nowego Świata op. 95

J. Brahms – IV Symfonia e-moll  op. 98

M. Karłowicz – Symfonia e-moll Odrodzenie op. 7

GRUPA B

A. Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104

H.M. Górecki – Concerto-Cantata op. 65

J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op. 47

K. Szymanowski – II Koncert skrzypcowy op.  61

 

Etap III

Z podanego repertuaru Uczestnik Konkursu wybiera dwa utwory z grupy A i dwa utwory z grupy B, po czym ze wskazanych losuje po jednym utworze z grupy A i grupy B. Na opracowanie z orkiestrą wylosowanych utworów przeznacza się nie więcej niż 50 minut (nie więcej niż 25 minut na każdy z wylosowanych utworów). W dziełach cyklicznych i wieloczęściowych – w wypadku rezygnacji Jury z wyznaczenia określonej części utworu – Uczestnik Konkursu dokonuje tego wyboru według własnego uznania.

GRUPA A

C. Debussy – Morze

S. Hindemith – Symfonia Mateusz Malarz

B. Bartók – Koncert na orkiestrę

W. Lutosławski – Koncert na orkiestrę

GRUPA B

K. Szymanowski – II Symfonia B-dur op. 19

W. Lutosławski – IV Symfonia

H.M. Górecki – Refren op. 21

K. Penderecki – II Symfonia Bożonarodzeniowa

 

Zmiany w zgłoszonym przez Uczestnika do Konkursu programie każdego etapu są dozwolone, pod warunkiem, że zostaną zgłoszone (w formie elektronicznej, za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej fitelbergcompetition.com) nie później niż do dnia 29 września 2023 r.