XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga

Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga jest jednym z najważniejszych polskich konkursów wykonawczych, od 1982 r. należącym do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie.Przeznaczony jest dla artystów, którzy nie ukończyli 39. roku życia, a jego renoma i prestiż, wiążący się z zajęciem miejsca na podium, otwiera przed młodymi dyrygentami drogę do światowej kariery.
XI Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach między 17 a 27 listopada 2023.

Zgłoszenia: 1 października 2022 – 15 lipca 2023

Nagrody

Pula nagród w Konkursie to w tym roku ponad 67 000 euro. Dodatkowo, laureaci zostaną zaproszenia do poprowadzenia ponad 30 orkiestr w Polsce i za granicą.

Więcej o nagrodach → przejdź

Jury

Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga od momentu powołania gromadzi wokół siebie znakomite osobistości. W tym roku, do Jury zostali zaproszeni wybitni artyści: dyrygenci, instrumentaliści oraz menagerzy artystyczni. 

Więcej o Jury → przejdź

Dodatkowe informacje

 1. Repertuar utworów dla każdego z etapów dostępny jest tutaj
 2. Lista uczestników zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana do 15 sierpnia 2023 r.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest tutaj
 4. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  • kopię dokumentu urzędowego potwierdzającego datę urodzenia
  • aktualną fotografię w wersji elektronicznej
  • kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności artystycznej z okresu nie dłuższego niż cztery ostatnie lata
  • link (z możliwością odtworzenia bezterminowego) do 15-minutowego audiowizualnego nagrania próby lub koncertu z orkiestrą pod batutą kandydata
  • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 Euro, opatrzonej tytułem “Imię i nazwisko – XI MKD”